Henrettelsespladsen i Mindelunden

Ryvangen. Fra kaserne til naturpark og Mindelund

Ryvangen er et gammelt militært område. I dag er der en naturpark og en del af området er mindelund for de henrettede modstandsfolk fra 2. Verdenskrig. Turen er velegnet til indskoling og mellemtrin, da der er god plads til både leg og alvor i naturparken. Der er et unikt insekt- og planteliv og man kan gå på opdagelse efter de gamle militære anlæg.
Området er en fortælling om Københavns udvikling, et områdes forvandling, militært liv, 2. Verdenskrig og moderne tider.

Der er selvfølgelig også en del alvor, da den tyske besættelsesmagt henrettede folk i området. Den første henrettelsesplads ligger faktisk i naturparken og blev først fundet i 1990’erne.
Mindelunden er adskilt fra resten af området og er i dag en indviet begravelsesplads og det kan være en dyster oplevelse at besøge stedet.
Derfor anbefaler jeg kun at tage Mindelunden med i turen til mellemtrin og udskoling i samråd med lærene.

Mere om Ryvangen naturpark

Ryvangen naturpark er en meget smuk offentlig park, men ikke særlig naturlig, da det var militæret der i 1893 købte området og omformede det kraftigt. Først i 1998 blev det til en naturpark, hvor naturen får lov at udvikle sig rimeligt frit.
At vi har så interessant natur i et byområde er ret fantastisk.

Der er dog stadig spor af militæret, som vi skal på opdagelse efter. Vi vil finde spor af de gamle pålæsningsramper, hvor den tyske værnemagt fragtede 300 vognlæs af det danske Ingenørregiments grej væk til Tyskland. Vi finder også rester af militærets bygninger gemt i den grønne oase.

En del af det gamle kaserneområde er i dag Mindelunden for de faldne frihedskæmpere fra krigen, som naturparken grænser op til. Området er oprindeligt sammenhængende og skydebanen hvor de første henrettelser foregik ligger faktisk i Naturparken. Senere blev henrettelserne foretaget længere inde på kaserneområdet, hvor de også blev begravet mere eller mindre tilfældigt i unavngivne grave. Modstandsfolk dræbt i kamp blev også begravet her af besættelsesmagten. Efter befrielsen fandt man stedet og efter et større identifikationsprojekt, besluttede man at begrave langt de fleste af modstandsfolkene igen på stedet og minde dem med en stort anlagt mindelund.

Byvandringer for skoler og uddannelsesinstitutioner