Tag Archives: byvandring

Hvor mange danske døde i krigen 1864?

Ved sidste byvandring om 1864 fik jeg spørgsmålet om, hvor mange der døde i krigen 1864. Jeg måtte umiddelbart melde pas, men her er de officielle danske tal:
1500 døde
3400 sårede
1900 savnede
8300 fanger

Tallene skal dog tages med forbehold. Blandt de sårede, var der et antal der døde efterfølgende og blandt de savnede, må man også regne med at der var en del døde. Her er artiklen om antallene af danske døde og sårede i krigen 1864.
Artiklen konkludere at 1864 faktisk ikke var så blodig en krig i forhold til de preussiske krige, der fulgte efter – krigen mod Østrig-Ungarn (1866) og Frankrig (1870).
Artiklen er fra siden: danmarkshistorien.dk og fra temaet om 1864.

Stormen på Dybbøl skanserne 18. april 1864

Stormen på Dybbøl skanserne om morgen d. 18. april er en blodig affære, når man tænker på myrderierne foregik på max. 4 timer og langt de fleste faldt de første par timer af slaget.
I tiden op til stormen fra d. 20. februar til stormen d. 18. april, dør der 315 soldater og 684 såredes. På de få timer stormen varer – fra kl. 10 til de sidste soldater er kommet over til Sønderborg ved 14 tiden – dør der 379 soldater og 920 såredes. 646 blev meldt savnede.
Preusserne havde i alt ca. 1200 døde og sårede ved slaget på Dybbøl skanserne.

Slaget om Als 29. juni – 1. juli 1864

Efter fredsforhandlingerne i London brød sammen indtog Preusserne Als, hvor den danske hær mistede 216 soldater og 2932 enten blev sårede, taget til fange eller meldt savnede. Efter dette slag var den danske hær slået og vejen lå åben for Preusserne og Østrigerne for at indtage resten af Danmark.
Det gjorde de heldigvis ikke.

Næste byvandring om 1864

En del af de døde fra slagene er begravet på Østerbro i København på de militære kirkegårde: Garnison og Holmens kirkegårde.
Der er mulighed for at møde dem og blive klogere på krigen i 1864 på byvandring søndag d. 19. oktober 2014  – kl. 13.

Kamp i Svanemøllebugten 1807

I sommeren 1807 belejrede en stor engelsk hær København. Indefra København angreb danskerne de engelske stillinger af flere omgange. Mange af disse træfninger foregik i det daværende Classens Have, som var et større område end det nuværende Classens Have.  Der blev også kæmpet til søs og små danske kanonbåde holdt den engelske flåde væk, og generede de engelske kanonstillinger på land.

Begge hænder amputeret

Kanonbåden Viborg lå i Svanemøllebugten og skød på de engelske stillinger. Englænderne skød igen og var heldige at ramme kanonbåden. Matros Niels Terkelsen fra Gjøl ved Viborg blev så alvorligt såret, at han fik begge hænder amputeret. Den hårdføre nordjyde nægtede at lade sig bedøve, da han ville se hvordan lægerne ville gribe sagen an. Den historie imponerede Kronprins Frederik d. VI, som fik specialfremstillet denne kunstige hånd til Niels for hans tapperhed.

Københavns bombardement

Udfaldene var en succes, men kom ikke til at betyde noget for udfaldet af angrebet. Englænderne havde taget ekstremt meget kraftigt artilleri med, som bombede København voldsomt i løbet af  fire døgn.  Angrebet er blevet kaldt det første terror-bombardement af en civil by. Det er ikke historisk korrekt.  Der har desværre været rigeligt af bombardementer af civilbefolkning gennem tiden, men samtiden var forfærdet over den engelske brutalitet.
Englænderne fik hvad de ville – den danske flåde, inden Napoleon kunne få fat i den. Danmark blev presset ind i Napoleonskrigene og endte i 1814 med at stå på den tabende side, med tabet af Norge som resultat.

Oplev Classens Have

På byvandringen om englændernes belejring, går vi i den danske hærs fodspor  til frontlinien og besøger det nuværende Classens Have. Vi finder ud af hvor det gamle Classens Have lå og hvor havet dengang begyndte, hvilket var et helt andet sted end i dag.

Østerbro er et af de fredeligste steder i Danmark i dag, men sådan har det bestemt ikke altid været.